Impressum

e-shelf-labels is a trademark of

Komunikace

e-shelf-labels / S&K Solutions GmbH
Impact Hub Brno
Cyrilská 7
Brno 60200
T +420 734 115 584
info@e-shelf-labels.cz

Řízení

Karl-August Thiele

Obchodní rejstřík

Místní soud Pasov
HRA 11746

Vedoucí partner

S&K Verwaltungs GmbH
se sídlem v Pasově, Německo
Místní soud Pasov
HRB 6777

Daň

ID DPH: DE363126061

 

Web design

KWADRAT Reklamní agentura, Pasov
www.kwadrat.de

Technické provedení

NETPROFIT Reklamní agentura, Pasov
www.netprofit.de

Webové stránky byly vytvořeny s laskavou podporou Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a EFRE Bavorsko.

Odmítnutí odpovědnosti - Výhrada práv

e-shelf-labels - S&K Solutions GmbH vynakládá veškeré úsilí, aby na těchto webových stránkách byly uvedeny správné a úplné informace. e-shelf-labels však nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách. To platí i pro všechny odkazy, na které tyto webové stránky přímo nebo nepřímo odkazují. e-shelf-labels neodpovídá za obsah stránky, na kterou se dostanete prostřednictvím takového odkazu. e-shelf-labels si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění poskytovaných informací bez předchozího upozornění. e-shelf-labels neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, vzniklé v důsledku nebo v jiné souvislosti s informacemi uvedenými na těchto webových stránkách. Veškerá práva k obsahu těchto webových stránek si vyhrazuje společnost e-shelf-labels nebo třetí strany, které společnost e-shelf-labels pověřila. Zejména přetisk, zařazení do online služeb, na internet a reprodukce na datových nosičích, jako jsou CD-Rom, DVD-Rom atd., a to i částečná, vyžadují předchozí písemný souhlas.

Obrázky

Andreas Zitt Photography

ses-imagotag.com

solumesl.com

aisstechnologies.com

visionect.com

benq.eu

roomz.io

elotouch.com

motiondisplay.com

technoframe.com

freepik.com

pixabay.com

unsplash.com