Služby s přidanou hodnotou v průmyslu

Získejte náskok díky službám s přidanou hodnotou

Výhody pro průmysl
  • Propojení s procesy Průmyslu 4.0
  • Přizpůsobení na míru
  • Monitorování a analýza v reálném čase
  • Jednoduché integrace IIoT
  • Automatizované procesy
  • Nástroje pro analýzu dat

ekko | Digitalizace procesů

"ekko" je platforma IoT, která digitálně propojuje stroje a procesy. To otevírá nové možnosti získávání cenných dat a tím i optimalizaci pracovních postupů. Platforma nabízí také inovativní softwarová řešení pro procesy pick-by-light a e-Kanban, které umožňují efektivní vychystávání a skladování. Díky jednoduché integraci pomáhá platforma posunout vpřed základní digitalizaci Průmyslu 4.0 v podnicích a zbavit procesy papírování.

SAP Middleware

Interní toky zboží ve skladech a logistických procesech jsou s pomocí middlewaru SAP řízeny efektivněji a s menším počtem zdrojů. Data uložená v systému SAP lze prostřednictvím propojení s middlewarem SmaSS přenášet do elektronických regálových štítků (ESL) a na displejích zobrazovat například aktuální stav zásob ve firmě. Data a montážní pokyny jsou k dispozici elektronicky v reálném čase pro automatickou a flexibilní výrobu.