Fyzická a digitální infrastruktura

FYZICKÁ INFRASTRUKTURA
  • Elektronické štítky
  • Přístupové body
  • Základní spotřebič
  • Mobilní kapesní zařízení
DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA
  • Různé rádiové protokoly
  • Software připravený pro cloud
  • Webová podpora
  • Automatické aktualizace

Síťová struktura jako základ digitálních cenovek

Jako základ pevného systému nejprve instalujeme spolehlivou síťovou strukturu, která nám umožní rozšířit jak celoplošnou síť W-LAN, tak paralelně i vlastní rádiovou síť v požadované oblasti. Proč je to důležité? Nastavení dvou paralelních sítí ve stejném frekvenčním rozsahu je často problematické, protože se frekvence mohou vzájemně překrývat. Protokoly SES-imagotag a Newton se sice pohybují v pásmu 2,4 GHz, nicméně jsou mnohem méně obstrukční než jiné standardní sítě W-LAN, a proto je lze snáze integrovat do již existující sítě W-LAN. Přesto doporučujeme používat naše přístupové body, které mají nainstalovány oba síťové protokoly a poskytují obě sítě v co největším souladu. Díky přístupovým bodům ušetříte nákup dalších síťových zařízení a prostor pro další síť a můžete si vybrat ideální polohu pro své štítky.