Automatizace cen pomocí elektronických regálových štítků

AUTOMATIZACE CEN
 • Úspora času díky nízkým časovým nárokům
 • Označování cen řízené událostí
 • Automatická optimalizace cen
 • Použitelné v mnoha průmyslových odvětvích
 • Úspora pracovní síly
 • Vytváření sítí s digitálními médii
 • Infrastruktura pro všechna mobilní zařízení
OBLASTI POUŽITÍ

Konektivita prostřednictvím ESL a digitálních nápisů v maloobchodě

VÝHODY
 • Ideální kombinace elektronického obchodu a maloobchodu
 • Interaktivní rozhraní prostřednictvím NFC, BLE nebo QR kódů
 • Implementace back-endových informací v reálném čase v obchodě
 • Centrální kontrola různých štítků
 • Zlepšení zážitku z nakupování
 • Zvyšování interaktivity
 • Nové způsoby připojení
 • Přeorientování pracovní síly na poradenství
OBLASTI POUŽITÍ

Řízení zásob a skladů v průmyslu, zdravotnictví a maloobchodě

VÝHODY
 • Snížení počtu chyb díky centrální kontrole
 • Snížení nedostatků nebo zmetků
 • Minimalizace vyprodaných zásob
 • Optimalizace zásob a úspora času
 • Krátké komunikační kanály díky interaktivitě a propojení do sítí
 • Vzdálená aktualizace displeje
 • Interaktivní zobrazení čárových kódů
OBLASTI POUŽITÍ

Elektronické štítky ve správě událostí a prostor

VÝHODY
 • Optimální využití prostoru
 • Minimalizované administrativní úsilí při plánování prostoru
 • Moderní modely pracovišť, jako je sdílení pracovních stolů a pracovního prostředí.
 • Kontrola přístupu díky QR kódům a NFC
 • Digitální, opakovaně použitelné vstupenky na bázi E-ink
 • K našim produktům
OBLASTI POUŽITÍ

Udržitelnost prostřednictvím předcházení vzniku odpadu

VÝHODY
 • Úspora papíru při označování
 • Zamezení vzniku odpadu díky přesnějším údajům o spotřebě
 • Větší udržitelnost pro Vaši společnost a zároveň optimalizace zisku
OBLASTI POUŽITÍ