Efektivní řízení nemocnic pomocí elektronického značení

Respekt a spolehlivost: dvě klíčové kompetence pro lékařské procesy. Zejména zdravotnický sektor může digitalizaci efektivně využít ve svůj prospěch vzhledem k rostoucímu počtu lůžkových zdravotnických služeb a současnému nedostatku zdravotních sester. Elektronické značky jsou zásadním krokem správným směrem ke zvýšení efektivity nemocničních procesů, ulehčení personálu a snížení nákladů.

Možné oblasti použití
 • Označení místností
 • Systém rezervace pokojů
 • Značky
 • Zdravotnická administrativa
 • Značky na dveřích
Výhody pro hosty
 • Aktuálnost
 • Transparentnost
 • Zabezpečení
 • Jednoduchost
Výhody pro společnost
 • Zlepšení nemocniční hygieny
 • Udržitelnost
 • Prevence infekcí
 • Jednoduché značení místností
 • Aktuální a transparentní data
 • Nízká spotřeba energie
 • Mnoho možností zapínání