Software pro elektronické cenovky a digitální nápisy

Při vytváření technické infrastruktury pro elektronické etikety ve Vaší firmě stojíte také před otázkou, jak nastavit komunikační síť mezi digitálními cenovkami a interním softwarem firmy. V tuto chvíli jsme Vám k dispozici s našimi základními softwarovými řešeními, pomocí nichž můžete zaznamenávat a ovládat své digitální nápisy nebo cenovky ESL.

Každý přístupový bod dodávaný společností e-shelf-labels má standardně předinstalovaný základní software, který již nabízí všechny potřebné funkce a rychle, stabilně a efektivně zásobuje infrastrukturu všech cenovek informacemi  ̶  pro hladký každodenní provoz. Tento software je spolehlivým základem pro realizaci jednoduchých aplikací, ke kterému se můžete vždy vrátit, pokud by pokročilejší software nebyl v danou chvíli funkční.

Softwarová řešení pro Vaše individuální požadavky

Infrastruktura každého podniku je jedinečně konstruovaná, a vyžaduje proto individuální řešení, které je přizpůsobeno na jedné straně technickým požadavkům a na druhé straně funkčním požadavkům podniku. V závislosti na typu systému, ve kterém jsou elektronické cenovky zavedeny, a na požadovaných funkcích nabízíme dvě varianty softwaru, které tvoří základ pro bezproblémové fungování cenovek  ̶  fbOS a Core Service s nadstavbou v podobě softwaru Jeegy.

Jeegy Software

Core Service poskytuje základní funkce pro ovládání a správu digitálních cenovek a elektronických štítků v systému 2,4 GHz. Software Jeegy je rozšířením základní služby a nabízí další funkce, které jsou seskupeny do modulů a přizpůsobeny specifickým požadavkům na označování cen ve větších maloobchodních prodejnách. Automatizace změn cen, propojení cenovek se zobrazovanými produkty a přesné zobrazení zásob jsou vlastnosti softwaru Jeegy, které hovoří pro jeho použití pro elektronické označování cen ve větších obchodech. Kromě toho můžete software používat k vytváření šablon a propojení s dalšími funkcemi.

Aims Software

Aims byl vyvinut speciálně jako software pro NEWTON Labels a umožňuje centrální řízení elektronických cenovek. Pomocí integrovaného nástroje Label Designer lze informace o etiketách a cenách na displeji s elektronickým papírem přizpůsobit také systému ERP. Aby byla aplikace Aims vždy co nejdostupnější, je k dispozici také ve verzi pro mobilní zařízení. Aplikace nabízí všechny potřebné funkce pro správu štítků a kontrolu rozhraní se systémem správy zboží.

Specifická řešení pro průmysl, logistiku, řízení akcí a gastronomii

Přínosy pro Vaši společnost:
  • Rychlý a bezchybný import informací z databáze do základního softwaru
  • Ovládejte štítky s elektronickým inkoustem přímo ze systému SAP ERP
  • Ušetříte čas automatizací změn zobrazení
  • Optimalizujte pracovní postupy mapováním procesů v reálném čase
  • Eliminujte dvojí obsazení pokojů nebo rezervace stolů