Efektivní správa a řízení ESL pomocí middlewaru SmaSS

Vaše výhody na první pohled
  • Snadná integrace díky funkci Click & Install
  • Mnohojazyčnost a možnost práce s více klienty
  • Škálovatelnost
  • Responzivní webové uživatelské rozhraní
  • Cloud nebo on-premise
  • Snadné rozšíření o zdroje dat a typy zobrazení
  • Průběžný další vývoj

CO JE MIDDLEWARE?

Termín middleware se poprvé objevil v roce 1968 ve zprávě po konferenci NATO o softwarovém inženýrství. Tento termín se však stal běžným až v 80. letech 20. století. V té době se middleware vztahoval především na řešení, která zajišťovala kompatibilitu mezi novějšími aplikacemi a staršími systémy. Middleware se používá ve webových serverech, aplikačních serverech, systémech pro správu obsahu a dalších nástrojích pro vývoj a použití aplikací. Middleware poskytuje rozhraní pro základní funkce operačního systému, které doplňuje aplikační programové rozhraní (API) operačního systému.

Termín middleware tedy označuje software, který slouží jako most mezi různými systémy a aplikacemi a je chápán jako prostředník mezi jednotlivými systémy v podniku. Middleware lze používat on-premise nebo v cloudu.

Základna s mnoha možnostmi

Základem pro připojení našich E-Ink štítků k Vašemu systému nebo databázi je middleware SmaSS. V závislosti na oblasti použití má SmaSS různé nástroje a rámce.

Middleware SmaSS je v současné době k dispozici pro tři oblasti použití. Jsou jimi: průmysl a logistika, hotelnictví a gastronomie a značení pokojů.

SmaSS Logistics

SmaSS Logistics je middlewarové řešení pro průmyslové aplikace. S jeho pomocí vytvoříte rozhraní mezi systémem SAP ERP a optimalizujete procesy využití strojů a skladování. Složité operace lze pro zaměstnance snadno vizualizovat. Pomocí monitorování systému odhalíte problémy v rané fázi. To umožňuje efektivní práci v moderním průmyslu 4.0.

SmaSS Catering

SmaSS Catering umožňuje inteligentní rezervaci a plánování menu, jakož i značení bufetu na základě vaší uložené databáze – díky cloud computingu také nekomplikovaně ve více pobočkách. SmaSS Catering je tedy middlewarové řešení pro vaši restauraci nebo hotel. Kromě čisté správy a zobrazování pokrmů a rezervací stolů na našich displejích E-Ink máte také možnost poskytnout hostům další informace, jako jsou alergeny, časy v restauraci nebo reklama prostřednictvím QR kódu nebo NFC.

SmaSS Office

Připojením Vašeho zdroje dat (např. kalendáře nebo systému evidence času) prostřednictvím SmaSS Office k digitálním štítkům můžete flexibilně realizovat označení vašich zasedacích místností a kanceláří. Vytvářejte schůzky v kalendáři jako obvykle. Zobrazení na displejích E-Ink se odpovídajícím způsobem aktualizuje, a přizpůsobuje se tak změnám schůzek v reálném čase. SmaSS Office lze snadno spravovat prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.