Optimalizace procesů prostřednictvím digitalizace dodavatelského řetězce

Přínosy pro Vaši společnost:
  • Bezpapírový průmysl a data v reálném čase
  • Automatizace procesních kroků díky dynamické integraci digitálních štítků
  • Rychlá instalace ve standardních procesech (integrace out-of-the-box)
  • Flexibilní integrace do komplexních individuálních procesů
  • Zabezpečení procesů prostřednictvím zpětné vazby aktualizace štítků do systému ERP
  • Zajištění budoucnosti i pro SAP S/4HANA On-Premise a Cloud

Jak funguje doplněk SAP ERP ̶- E-ink štítek s elektronickým inkoustem?

S přídavným systémem SAP ERP  ̶  štítky s elektronickým inkoustem od e-shelf-labels a 4process lze štítky spravovat ze stávajícího systému SAP ERP. Výhoda spočívá v tom, že si nemusíte pořizovat další software a můžete pracovat ve známých uživatelských rozhraních (SAP GUI nebo SAP FIORI). Jednoduchá je také implementace elektronických štítků, takže aplikace je jednoduchá a intuitivní.

Zadáním ID jednotlivých E-Ink štítků nebo naskenováním čárového kódu na pouzdře se štítky přiřadí v systému SAP. Zde máte nyní přehled o všech štítcích a jejich stavu (např. indikátor baterie). Chyby na štítku jsou barevně zvýrazněny, aby bylo možné příslušný štítek rychle identifikovat a vyměnit. Díky bezproblémové integraci najdete všechny potřebné informace v softwaru ERP.

Po zadání štítků s elektronickým indexem do systému lze digitální štítky integrovat do procesu. Takzvaný Digital Label Broker vytváří spojení s middlewarem SmaSS a předává informace, které se mají zobrazit ze systému SAP ERP, jako jsou kroky procesu, informace o materiálu nebo měrné jednotky. O přenos na přiřazený štítek a aktualizaci zobrazení se pak postará middleware SmaSS. Celý proces trvá několik sekund, což znamená, že data lze zobrazit téměř v reálném čase.

S doplňkem SAP ERP – štítky s elektronickým indexemm splníme individuální požadavky. Společně s naším partnerem, odborníkem na SAP, společností 4process, přizpůsobíme technologii Vašim potřebám.

e-shelf-labels 4process