SmaSS Office ̶ pro digitální označování místností

SMASS OFFICE NABÍZÍ NĚKOLIK VÝHOD:
  • Klikněte a nainstalujte
  • Vícejazyčnost
  • Škálovatelnost díky modulární architektuře
  • Víceuživatelské prostředí
  • Cloud nebo on-premise
  • Přístupnost přes prohlížeč bez ohledu na platformu a zařízení
  • Komplexní plánování rezervací místností s dynamickým přidělováním prostoru
  • Flexibilní značení s napojením na kalendář a systémy evidence času
  • Digitální nápisy v reálném čase na displejích s elektronickým papírem

Řešení middlewaru pro digitální nápisy v místnostech nabízejí následující aplikace:

Rezervace schůzek: Schůzky se nadále rezervují v obvyklém prostředí uživatele, například v Kalendáři Google nebo MS Exchange. Kalendáře lze také importovat jednotlivě prostřednictvím XML nebo CSV. Komunikace mezi kalendářem a digitálními dveřními tabulemi probíhá automaticky díky systému SmaSS Office.

Zobrazení na displeji e-papíru: Pokud dojde ke změně data, příslušné displeje se aktualizují o aktuální údaje, a jsou tak pro návštěvníky vždy aktuální. I v případě spontánních změn se digitální displeje přizpůsobí během velmi krátké doby.

Webové rozhraní: S aplikací SmaSS Office jsou digitální dveřní štítky spravovány prostřednictvím centrálního webového rozhraní, které je snadno přístupné bez ohledu na zařízení. Ať už na vlastním monitoru počítače nebo na praktickém tabletu, zákazník si může kdykoli prohlédnout digitální nápisy nebo upravit konkrétní dveřní nápisy.

Digitální značení místností se používá nejen v kancelářích, ale také v nemocnicích, veletržních budovách nebo vzdělávacích institucích. Bez ohledu na obor mohou firmy používat elektronické dveřní cedule, které jim dodají moderní vzhled a zároveň informují návštěvníky i zaměstnance. Efektivní správa místností navíc šetří cenný čas jak na straně administrativy, tak na straně účastníků schůzky.

SmaSS Office podporuje moderní digitální značení tím, že automaticky upravuje elektronické dveřní nápisy a také jednotně a moderně prezentuje informace. To zahrnuje nejen časy schůzek, ale v případě potřeby i jména účastníků nebo jiné důležité údaje o zaměstnancích, návštěvách a účastnících. Design může být individuální a přizpůsobit se tak firemnímu designu společnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o systému SmaSS Office pro digitální značení místností, naši konzultanti Vám rádi pomohou. Informují Vás nejen o middlewaru pro digital signage, ale také o vhodném hardwaru v podobě dveřních tabulek s elektronickým inkoustem a o nejlepší možné integraci do místností.